RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj


Občina: ČRNOMELJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (24/2016)
Datum sprejema: 24.3.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 02.04.2016
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.2 Energetika

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o javno-zasebnem partnerstvu - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o cestah - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj - Občinska podlaga
Občina: ČRNOMELJ

12.04.2003
 Statut Občine Črnomelj - Občinska podlaga
Občina: ČRNOMELJ

05.11.2011

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o javni razsvetljavi v Občini Črnomelj
Občina: ČRNOMELJ
Datum objave: 01.08.2014
Datum sprejema: 09.07.2014
Organ sprejema: Občinski svet

16.08.2014

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si