RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Rečica ob Savinji


Občina: REČICA OB SAVINJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (36/2016)
Datum sprejema: 21.4.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.06.2016
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rečica ob Savinji za programsko obdobje 2015–2020 18.06.2016
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji 05.07.2016
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov 05.07.2016
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Sklep o dopolnitvi Sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v vrtcu 21.06.2016
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči 06.07.2016
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Avtentična razlaga 122. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji 29.10.2016
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Rečica ob Savinji 12.11.2016
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Športno letališče Zgornje Pobrežje 20.10.2016
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Tišlerjev pruh 20.10.2016
Občina: REČICA OB SAVINJI
 Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2017 29.12.2016
Občina: REČICA OB SAVINJI
1  2  3  4  5  6  7  8 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Rečica ob Savinji
Občina: REČICA OB SAVINJI
Datum objave: 09.02.2007
Datum sprejema: 2007-02-01
Organ sprejema: Občinski svet

24.02.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si