RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Ig - dokument


Občina: IG
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (39/2016)
Datum sprejema: 18.5.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 18.06.2016
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2) - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2015 07.05.2016
Občina: IG
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2016 26.11.2016
Občina: IG
 Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Ig za leto 2017 28.12.2016
Občina: IG
 Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2016 29.12.2016
Občina: IG
 Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2017 30.12.2016
Občina: IG
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 21.01.2017
Občina: IG
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje SA-4/SS Sarsko – del 08.04.2017
Občina: IG
 Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje urejanja IG 08-3/PP z dostopno cesto po kratkem postopku 24.03.2017
Občina: IG
 Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o podrobnih merilih in pogojih za območje IG-08-2 po skrajšanem postopku 31.03.2017
Občina: IG
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2016 22.04.2017
Občina: IG
1  2  ... 14  15 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Ig
Občina: IG
Datum objave: 12.12.2006
Datum sprejema: 30.11.2006
Organ sprejema: Občinski svet

27.12.2006

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si