RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov


Občina: REČICA OB SAVINJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (43/2016)
Datum sprejema: 14.06.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.07.2016
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.4 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - Državna podlaga

 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Odlok o plačah funkcionarjev (OdPF) - Državna podlaga

 Statut Občine Rečica ob Savinji - Občinska podlaga
Občina: REČICA OB SAVINJI

04.06.2016

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
Občina: REČICA OB SAVINJI
Datum objave: 07.08.2007
Datum sprejema: 2007-07-27
Organ sprejema: Občinski svet

22.08.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si