RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o dopolnitvi Sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v vrtcu


Občina: REČICA OB SAVINJI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (43/2016)
Datum sprejema: 14.06.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.06.2016
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.1 Vzgoja, izobraževanje in šport: IV.1.1 Predšolska vzgoja

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o vrtcih - Državna podlaga

 Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih - Državna podlaga

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo - Državna podlaga

 Statut Občine Rečica ob Savinji - Občinska podlaga
Občina: REČICA OB SAVINJI

04.06.2016

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Sklep o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v vrtcu
Občina: REČICA OB SAVINJI
Datum objave: 21.02.2014
Datum sprejema: 11.2.2014
Organ sprejema: Občinski svet

22.02.2014

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si