RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Rogašovci


Občina: ROGAŠOVCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (60/2016)
Datum sprejema: 19.08.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.10.2016
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.1 Gospodarske javne službe
III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode - Državna podlaga

 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Rogašovci - Občinska podlaga
Občina: ROGAŠOVCI

28.08.1999
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci - Občinska podlaga
Občina: ROGAŠOVCI

10.02.2009

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi javnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, javne kanalizacije ter o tehnični izvedbi priključkov na javno kanalizacijo v Občini Rogašovci 25.04.2017
Občina: ROGAŠOVCI

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si