RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (63/2016)
Datum sprejema: 30.06.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 01.01.1970
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.3 Občinska uprava I.3.1 Inšpekcijske službe
I OBČINSKA UREDITEV: I.3 Občinska uprava I.3.2 Redarske službe
I OBČINSKA UREDITEV: I.5 Povezave občin: I.5.3 Organi skupne občinske uprave
II JAVNE FINANCE: II.3 Notranji nadzor
V NARAVA IN OKOLJE: V.1 Varstvo okolja: V.1.1 Varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, svetlobnim in ionizirajočim sevanjem ter ostalimi imisijami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Miren - Kostanjevica - Občinska podlaga
Občina: MIREN-KOSTANJEVICA

22.07.2007
 Statut Občine Vipava - Občinska podlaga
Občina: VIPAVA

15.06.2011
 Statut Občine Renče - Vogrsko (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: RENČE-VOGRSKO

23.03.2012
 Statut Občine Ajdovščina - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

26.06.2012
 Statut Občine Šempeter - Vrtojba - Občinska podlaga
Občina: ŠEMPETER-VRTOJBA

11.06.2013

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Ugotovitveni sklep o izstopu iz skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina 26.09.2019
Občina: AJDOVŠČINA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si