RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Borovnica - dokument


Občina: BOROVNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (67/2016)
Datum sprejema: 13.10.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 12.11.2016
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sklep o spremembi Statuta Občine Borovnica 18.03.2023
Občina: BOROVNICA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju januar–marec 2017 16.12.2016
Občina: BOROVNICA
 Odlok o turistični taksi v Občini Borovnica 21.12.2016
Občina: BOROVNICA
 Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2017 11.02.2017
Občina: BOROVNICA
 Zaključni račun proračuna Občine Borovnica za leto 2016
Občina: BOROVNICA
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve proračuna 2017 za sanacijo škode po naravnih nesrečah 22.07.2017
Občina: BOROVNICA
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2017 29.07.2017
Občina: BOROVNICA
 Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta 07.10.2017
Občina: BOROVNICA
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Borovnica 28.10.2017
Občina: BOROVNICA
 Odlok o rebalansu proračuna Občine Borovnica za leto 2017 14.10.2017
Občina: BOROVNICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 14.10.2017
Občina: BOROVNICA
1  2  ... 13  14 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Borovnica
Občina: BOROVNICA
Datum objave: 22.01.2008
Datum sprejema: 2007-12-20 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

06.02.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si