RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Mestne občine Kranj


Občina: KRANJ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (71/2016)
Datum sprejema: 26.10.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 30.11.2016
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sprememba Statuta Mestne občine Kranj 22.04.2017
Občina: KRANJ
 Sprememba Statuta Mestne občine Kranj 21.01.2017
Občina: KRANJ
 Sprememba Statuta Mestne občine Kranj 17.11.2018
Občina: KRANJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne Občine Kranj 04.07.2020
Občina: KRANJ
 Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj 22.06.2021
Občina: KRANJ

Navezuje na

Naziv Velja od
 Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-1) 16.06.2017
Občina: KRANJ
 Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB3) 02.10.2020
Občina: KRANJ
 Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) 10.06.2019
Občina: KRANJ
 Statut Mestne občine Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB4) 18.10.2021
Občina: KRANJ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu območja Pl 8 – Planina vzhod 23.12.2016
Občina: KRANJ
 Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2017 29.12.2016
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu 13.01.2017
Občina: KRANJ
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj 13.01.2017
Občina: KRANJ
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2017 30.12.2016
Občina: KRANJ
 Sklep o povprečni gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine v Mestni občini Kranj za leto 2017 30.12.2016
Občina: KRANJ
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec 07.01.2017
Občina: KRANJ
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Kranj – SD IPN2 01.01.1970
Občina: KRANJ
 Pravilnik o spodbujanju razvoja starega Kranja za obdobje 2017–2020 28.01.2017
Občina: KRANJ
 Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Kranj 18.02.2017
Občina: KRANJ
1  2  3  4  5  6  7  8 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Mestne občine Kranj
Občina: KRANJ
Datum objave: 13.04.2007
Datum sprejema: 2007-03-28 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

28.04.2007
 Odlok o območjih krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj
Občina: KRANJ
Datum objave: 11.06.2010
Datum sprejema: 26.05.2010
Organ sprejema: Občinski svet

26.06.2010

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si