RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Zavrč


Občina: ZAVRČ
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (64/1999)
Datum sprejema: 1999-03-25 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.08.1999
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve statuta Občine Zavrč 24.09.2004
Občina: ZAVRČ

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o. 23.02.2002
Občina: ZAVRČ
 Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Zavrč 11.02.2002
Občina: ZAVRČ
 Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 1999 11.11.1999
Občina: ZAVRČ
 Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Zavrč 27.11.1999
Občina: ZAVRČ
 Poslovnik Občinskega sveta občine Zavrč 27.11.1999
Občina: ZAVRČ
 Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2000 04.03.2000
Občina: ZAVRČ
 Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 04.03.2000
Občina: ZAVRČ
 Sklep o začasnem financiranju Občine Zavrč v letu 2003 31.12.2002
Občina: ZAVRČ
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zavrč za leto 1999 30.06.2000
Občina: ZAVRČ
 Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2000 10.11.2000
Občina: ZAVRČ
1  2  ... 16  17 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Zavrč
Občina: ZAVRČ
Datum objave: 11.05.1995
Datum sprejema: 14.04.1995
Organ sprejema: Občinski svet

26.05.1995

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si