RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - dokument


Občina: CERKNICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (2/2017)
Datum sprejema: 15.12.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 13.01.2017
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Statut Občine Cerknica - Občinska podlaga
Občina: CERKNICA

04.08.2010

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – center Cerknice CE-16C in CE-18C – krajše SD OPPN CC – 2 02.08.2017
Občina: CERKNICA
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za JV del območja urejana RA 41 na Rakeku 09.02.2018
Občina: CERKNICA
 Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2017 13.04.2018
Občina: CERKNICA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima po Cerkniškem jezeru 14.04.2018
Občina: CERKNICA
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in ukinitvi javnega dobra 13.04.2018
Občina: CERKNICA
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 6 (krajše: SD OPN – št. 6) 26.05.2018
Občina: CERKNICA
 Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 5 (krajše: SD OPN – št. 5) 25.05.2018
Občina: CERKNICA
 Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerknica 07.07.2018
Občina: CERKNICA
 Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Vrtca Martin Krpan Cerknica 07.07.2018
Občina: CERKNICA
 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerknica v letu 2018 14.07.2018
Občina: CERKNICA
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Uradno prečiščeno besedilo obsega

Naziv Velja od
 Statut Občine Cerknica 04.08.2010
Občina: CERKNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica 31.10.2015
Občina: CERKNICA
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica 17.12.2016
Občina: CERKNICA

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si