RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Dolenjske Toplice


Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (3/2017)
Datum sprejema: 21.12.2016 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 04.02.2017
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Sprememba Statuta Občine Dolenjske Toplice 29.12.2021
Občina: DOLENJSKE TOPLICE

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2019
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
 Sklep o korekciji območja stavbnih zemljišč 27.10.2018
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2 08.12.2018
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
 Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 30.03.2019
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
 Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 27.03.2019
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
 Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice 16.02.2019
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
 Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice 05.01.2022
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
 Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek 29.12.2021
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2022 29.12.2021
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
 Sprememba Statuta Občine Dolenjske Toplice 29.12.2021
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Dolenjske Toplice
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Datum objave: 12.10.2007
Datum sprejema: 2007-09-27 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

27.10.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si