RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Turnišče - dokument


Občina: TURNIŠČE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (6/2017)
Datum sprejema: 26.01.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 25.02.2017
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Pravilnik o denarnih nagradah študentov Občine Turnišče 11.02.2017
Občina: TURNIŠČE
 Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 11.02.2017
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Turnišče 29.04.2017
Občina: TURNIŠČE
 Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za obdobje od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018. 15.04.2017
Občina: TURNIŠČE
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Turnišče 08.07.2017
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o javni gasilski službi v Občini Turnišče 08.07.2017
Občina: TURNIŠČE
 Navodilo za predstavnike v organih upravljanja javnih zavodov 24.06.2017
Občina: TURNIŠČE
 Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Turnišče 08.07.2017
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., Turnišče 09.12.2017
Občina: TURNIŠČE
 Odlok o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Turnišče 09.12.2017
Občina: TURNIŠČE
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Turnišče
Občina: TURNIŠČE
Datum objave: 12.10.2007
Datum sprejema: 27.09.2007
Organ sprejema: Občinski svet

27.10.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si