RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Grivče III


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (27/2017)
Datum sprejema: 25.05.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 03.06.2017
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

26.06.2012

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za stanovanjsko pozidavo Grivče III
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 08.10.2007
Datum sprejema: 28.06.2007
Organ sprejema: Občinski svet

23.10.2007

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si