RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Statut Občine Dobrna - dokument


Občina: DOBRNA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (55/2017)
Datum sprejema: 14.09.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.10.2017
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.1 Temeljni akti: I.1.1 Statut

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrna 20.10.2022
Občina: DOBRNA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga


Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Dobrna 09.12.2017
Občina: DOBRNA
 Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dobrna 25.11.2017
Občina: DOBRNA
 Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh 09.12.2017
Občina: DOBRNA
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dobrna 29.12.2017
Občina: DOBRNA
 Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2017 16.12.2017
Občina: DOBRNA
 Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2018 23.12.2017
Občina: DOBRNA
 Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Dobrna 30.12.2017
Občina: DOBRNA
 Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Dobrna 23.12.2017
Občina: DOBRNA
 Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) – območje stanovanjsko-turistične dejavnosti Pirh 02.02.2018
Občina: DOBRNA
 Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2017 06.04.2018
Občina: DOBRNA
1  2  ... 11  12 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Statut Občine Dobrna
Občina: DOBRNA
Datum objave: 16.06.1999
Datum sprejema: 1999-05-18 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

17.06.1999

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si