RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin - dokument


Občina: TRZIN
Publikacija: Uradni vestnik Občine Trzin (10/2017)
Datum sprejema: 13.09.2017 Organ sprejema: Nadzorni odbor
Datum začetka veljavnosti: 14.09.2017 Datum konca veljavnosti: 12.03.2019
Razdelki: I OBČINSKA UREDITEV: I.2 Organi: I.2.3 Nadzorni odbor

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin - dokument 12.03.2019
Občina: TRZIN

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine - Državna podlaga

 Statut Občine Trzin - UPB-2 - Občinska podlaga
Občina: TRZIN

20.02.2006

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad celotnim podprogramom 20049003 in porabo sredstev na proračunski postavki PP0277 16.02.2018
Občina: TRZIN
 Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad celotnim podprogramom 20049003 Socialno varstvo starih za leto 2016 17.01.2018
Občina: TRZIN
 Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad porabo sredstev na proračunski postavki PP0277 – Obnova vodovoda Habatova-Mengeška za leto 2016 17.01.2018
Občina: TRZIN
 Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Trzin v letu 2017 17.01.2018
Občina: TRZIN
 Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2018 17.01.2018
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad porabo sredstev Kulturno umetniškega društva Franc Kotar Trzin za leto 2016 16.03.2018
Občina: TRZIN
 Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad porabo sredstev Kulturno umetniškega društva Franc Kotar Trzin za leto 2016 07.02.2018
Občina: TRZIN
 Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Smučarskemu društvu Trzin za leto 2016 27.04.2018
Občina: TRZIN
 Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije predsednice in članice Nadzornega odbora Občine Trzin 27.04.2018
Občina: TRZIN
 Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad porabo proračunskih sredstev dodeljenih Smučarskemu društvu za leto 2016 07.03.2018
Občina: TRZIN
1  2  3 

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin - dokument
Občina: TRZIN
Datum objave: 31.03.2015
Datum sprejema: 04.02.2015
Organ sprejema: Nadzorni odbor

05.02.2015

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si