RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Podčetrtek


Občina: PODČETRTEK
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (68/2017)
Datum sprejema: 24.11.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 16.12.2017 Datum konca veljavnosti: 23.09.2023
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.5 Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Podčetrtek 23.09.2023
Občina: PODČETRTEK

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek - Občinska podlaga
Občina: BISTRICA OB SOTLI

01.06.1996
 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek - Občinska podlaga
Občina: PODČETRTEK

01.06.1996
 Statut Občine Podčetrtek - Občinska podlaga
Občina: PODČETRTEK

24.07.2010

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti
Občina: PODČETRTEK
Datum objave: 22.01.1998
Datum sprejema: 15.12.1997
Organ sprejema: Občinski svet

06.02.1998

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si