RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sodražica


Občina: SODRAŽICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (72/2017)
Datum sprejema: 06.12.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2018
Datum začetka veljavnosti: 30.12.2017
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.2 Urejanje prometa z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 - Državna podlaga

 Zakon o graditvi objektov - Državna podlaga

 Zakon o stavbnih zemljiščih - Državna podlaga

 Zakon o stavbnih zemljiščih - Državna podlaga

 Statut Občine Sodražica - Občinska podlaga
Občina: SODRAŽICA

14.05.2011

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2023 01.01.2023
Občina: SODRAŽICA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
Občina: SODRAŽICA
Datum objave: 25.02.2005
Datum sprejema: 2005-02-03 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

12.03.2005

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si