RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (74/2017)
Datum sprejema: 14.12.2017 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2018
Datum začetka veljavnosti: 21.12.2017
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina 01.01.2020
Občina: AJDOVŠČINA
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina 01.01.2021
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o stavbnih zemljiščih - Državna podlaga

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

26.06.2012

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina za leto 2022 17.12.2021
Občina: AJDOVŠČINA
 Ugotovitveni sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Ajdovščina za leto 2023 16.12.2022
Občina: AJDOVŠČINA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Občina: AJDOVŠČINA
Datum objave: 29.12.2003
Datum sprejema: 2003.12.23
Organ sprejema: Občinski svet

30.12.2003

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si