RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o določitvi cen za storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ankaran


Občina: ANKARAN
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (77/2017)
Datum sprejema: 20.12.2017 Organ sprejema: Župan občine
Datum začetka veljavnosti: 01.01.2018
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.4 Čiščenje in vzdrževanje javnih površin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - Državna podlaga

 Odlok o ureditvi položaja javnega podjetja – Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l. - Občinska podlaga
Občina: KOPER

 Statut Občine Ankaran - Občinska podlaga
Občina: ANKARAN

14.03.2015

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si