RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Sveta Ana


Občina: SVETA ANA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (69/1999)
Datum sprejema: 1999-07-16 00:00:00 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 03.09.1999 Datum konca veljavnosti: 12.07.2008
Razdelki: IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.1 Vzgoja, izobraževanje in šport: IV.1.2 Šolstvo

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveta Ana 12.07.2008
Občina: SVETA ANA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o zavodih - Državna podlaga

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - Državna podlaga

 Statut Občine Sveta Ana - Občinska podlaga
Občina: SVETA ANA

20.03.1999

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vzgojnovarstveni zavod Lenart PREIMENOVANJE ODLOKA: Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Lenart Vrtec Lenart
Občina: SVETA ANA
Datum objave: 22.05.1992
Datum sprejema: 27.2.1992
Organ sprejema: Skupščina občine

23.05.1992
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vzgojnovarstveni zavod Lenart PREIMENOVANJE ODLOKA: Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Lenart Vrtec Lenart
Občina: SVETA ANA
Datum objave: 22.05.1992
Datum sprejema: 27.02.1992
Organ sprejema: Skupščina občine

23.05.1992

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si