RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli


Občina: BISTRICA OB SOTLI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (5/2018)
Datum sprejema: 19.01.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.01.2018
Datum začetka veljavnosti: 27.01.2018 Datum konca veljavnosti: 12.06.2021
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami:

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli 08.06.2019
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli 12.06.2021
Občina: BISTRICA OB SOTLI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora - Državna podlaga

 Zakon o stavbnih zemljiščih - Državna podlaga

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718) - Državna podlaga

 Statut Občine Bistrica ob Sotli (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) - Občinska podlaga
Občina: BISTRICA OB SOTLI

20.12.2016

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2019 01.01.2019
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2020 11.12.2019
Občina: BISTRICA OB SOTLI
 Ugotovitveni sklep o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2021 18.12.2020
Občina: BISTRICA OB SOTLI

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bistrica ob Sotli
Občina: BISTRICA OB SOTLI
Datum objave: 16.12.2003
Datum sprejema: 2003-11-20 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

31.12.2003

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si