RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Grosuplje


Občina: GROSUPLJE
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (19/2018)
Datum sprejema: 28.2.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.03.2018
Datum začetka veljavnosti: 01.03.2018
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.3 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - Državna podlaga

 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - Občinska podlaga
Občina: DOBREPOLJE

19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

19.10.2013
 Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o. - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

19.10.2013
 Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

11.01.2014
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

29.04.2017
 Statut Občine Grosuplje - Občinska podlaga
Občina: GROSUPLJE

05.12.2017

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si