RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Občini Kobarid - dokument


Občina: KOBARID
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (27/2018)
Datum sprejema: 28.3.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 05.05.2018
Razdelki: II JAVNE FINANCE: II.4 Ostalo
IV NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI: IV.1 Vzgoja, izobraževanje in šport: IV.1.3 Šport in rekreacija

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Občini Kobarid 02.03.2024
Občina: KOBARID

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o športu (ZŠpo-1) - Državna podlaga

 Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (ReNPŠ14–23) - Državna podlaga

 Statut Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo) - Občinska podlaga
Občina: KOBARID

03.06.2016

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid
Občina: KOBARID
Datum objave: 10.07.2002
Datum sprejema: 2002-07-02 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

11.07.2002
 Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Kobarid (uradno prečiščeno besedilo)
Občina: KOBARID
Datum objave: 10.06.2008
Datum sprejema: 2008-05-22 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

10.06.2008

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si