RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostanjevica na Krki


Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (28/2018)
Datum sprejema: 12.4.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 28.04.2018
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.3 Gospodarjenje z nepremičninami: V.3.1 Gospodarjenje z nepremičninami

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o graditvi objektov - Državna podlaga

 Zakon o urejanju prostora - Državna podlaga

 Zakon o prostorskem načrtovanju - Državna podlaga

 Zakon o stavbnih zemljiščih - Državna podlaga

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) - Državna podlaga

 Statut Občine Kostanjevica na Krki - Občinska podlaga
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI

01.07.2014

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostanjevica na Krki
Občina: KOSTANJEVICA NA KRKI
Datum objave: 24.12.2008
Datum sprejema: 18.12.2008
Organ sprejema: Občinski svet

01.01.2009

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si