RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Beltinci


Občina: BELTINCI
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (29/2018)
Datum sprejema: 12.4.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 11.05.2018
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.4 Čiščenje in vzdrževanje javnih površin

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Beltinci 01.06.2001
Občina: BELTINCI
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Beltinci 05.03.2022
Občina: BELTINCI

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

23.06.2012
 Statut Občine Beltinci (uradno prečiščeno besedilo) (UPB1) - Občinska podlaga
Občina: BELTINCI

25.03.2016

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Beltinci
Občina: BELTINCI
Datum objave: 05.06.1997
Datum sprejema: 1997-04-24 00:00:00
Organ sprejema: Občinski svet

06.06.1997

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si