RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Tišina


Občina: TIŠINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (32/2018)
Datum sprejema: 20.4.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 26.05.2018
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.5 Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki spreminjajo dani predpis

Naziv Velja od
 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Tišina 15.07.2022
Občina: TIŠINA

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) - Državna podlaga

 Statut Občine Tišina - Občinska podlaga
Občina: TIŠINA

27.06.2015

Podrejeni predpisi

Naziv Velja od
 Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč in okolice z mrliško vežo 07.07.2018
Občina: TIŠINA
 Sklep o višini letne cene grobnine in zakupnine za žarni zid na pokopališčih v Občini Tišina 21.06.2022
Občina: TIŠINA

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Tišina
Občina: TIŠINA
Datum objave: 06.11.2000
Datum sprejema: 11.10.2000
Organ sprejema: Občinski svet

21.11.2000

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si