RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica


Občina: IVANČNA GORICA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (46/2018)
Datum sprejema: 20.6.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka uporabe: 01.03.2019
Datum začetka veljavnosti: 21.07.2018
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.5 Pokopališka in pogrebna služba

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej) - Državna podlaga

 Statut Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2) - Občinska podlaga
Občina: IVANČNA GORICA

30.11.2015

Predpisi, na katere predpis vpliva

 NazivVelja od
 Odlok o pokopališčih, pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Ivančna Gorica
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave: 02.03.1998
Datum sprejema: 1998-02-02 00:00:00
Organ sprejema: Nerazporejeno

10.03.1998
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Ivančna Gorica
Občina: IVANČNA GORICA
Datum objave: 08.10.2013
Datum sprejema: 25.09.2013
Organ sprejema: Občinski svet

23.10.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si