RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč OPPN za OLN Vrbje ob Strugi


Občina: ŽALEC
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (50/2018)
Datum sprejema: 5.7.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 21.07.2018
Razdelki: V NARAVA IN OKOLJE: V.2 Urejanje in načrtovanje prostora: V.2.1 Prostorski akti občin

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - Državna podlaga

 Statut Občine Žalec - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC

20.04.2013
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec - Občinska podlaga
Občina: ŽALEC

31.07.2013

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si