RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ajdovščina


Občina: AJDOVŠČINA
Publikacija: Uradni list Republike Slovenije (67/2018)
Datum sprejema: 27.09.2018 Organ sprejema: Občinski svet
Datum začetka veljavnosti: 03.11.2018
Razdelki: III GOSPODARSKE DEJAVNOSTI: III.5 Komunalna dejavnost: III.5.8 Ostalo

Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa

 NazivVelja od
 Zakon o lokalni samoupravi - Državna podlaga

 Zakon o prekrških - Državna podlaga

 Zakon o gospodarskih javnih službah - Državna podlaga

 Zakon o varstvu okolja - Državna podlaga

 Gradbeni zakon (GZ) - Državna podlaga

 Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode - Državna podlaga

 Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja - Državna podlaga

 Statut Občine Ajdovščina - Občinska podlaga
Občina: AJDOVŠČINA

26.06.2012

Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si