RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
ČRNOMELJ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Majer – stanovanjska soseska in Majer-nova pozidava, v enotah urejanja prostora ČR_10/7 in ČR_10/8 - dokument 05.11.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora DRE_2 v Drenovcu - dokument 30.04.2022
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj - dokument 04.09.2021
 Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi - dokument 22.06.2021
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Črnomelj - dokument 17.10.2020
 Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2020 - dokument 01.02.2020
 Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Črnomelj - dokument 25.12.2019
 Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Črnomelj - dokument 14.11.2019
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. - dokument 20.10.2018
 Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora ter za določitev nadomestila stroškov lokacijske preveritve v občini Črnomelj - dokument 15.09.2018
1  2  ... 46  47 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si