RPLS
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠEMPETER-VRTOJBA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Šempeter - Vrtojba - dokument 11.06.2013
 Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šempeter - Vrtojba - dokument 13.02.2016
 Poslovnik Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba - dokument 11.06.2013
 Navodilo za predstavnike Občine Šempeter - Vrtojba v organih upravljanja - dokument 29.10.2013
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja občin Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 08.08.2007
 Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore in Občine Šentjur - dokument 29.12.2006
 Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 07.07.2018
 Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter - Vrtojba - dokument 03.06.2017
 Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 06.05.2017
 Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 06.05.2017
1  2  ... 40  41 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

Skrbnik Registra lokalnih predpisov

T: (01) 200 18 59

F: (01) 425 01 99

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si