RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠEMPETER-VRTOJBA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami - dokument 19.02.2022
 Odlok o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 19.02.2022
 Odlok o določitvi takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter - Vrtojba - dokument 29.09.2018
 Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 07.07.2018
 Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šempeter - Vrtojba - dokument 03.06.2017
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina - dokument 08.10.2016
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Vrtojba ob hitri cesti - dokument 05.03.2016
 Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Šempeter - Vrtojba - dokument 10.10.2015
 Odlok o rabi javnih površin v Občini Šempeter - Vrtojba - dokument 04.04.2015
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici 1. faza - dokument 01.07.2014
1  2  ... 28  29 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si