RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŠENČUR


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj - dokument 23.07.2011
 Odlok o ustanovitvi skupnega organa Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d.o.o. - dokument 28.08.2007
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranj za leto 1994 - dokument 19.05.1995
 Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Šenčur
 Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za obojestranski bencinski servis na počivališču Voklo ob avtocesti A2 Karavanke–Obrežje, odsek Ljubljana–Kranj - dokument 05.06.2010
 Sporazum o ureditvi medsebojnih premoženjskopravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja Osnovnega zdravstva Gorenjske - dokument 14.11.2003
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za 3. ožje območje občine Šenčur - dokument 06.06.2009
 Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za 3. ožje območje občine Šenčur - dokument 06.06.2009
 Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnejšega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za regionalno cesto R1-210 odsek 1170 Preddvor–Kranj (Primskovo), pododsek Hotemaže–Britof - dokument 22.08.2007
 Razpis naknadnih volitev v Svet krajevne skupnosti Šenčur - dokument 04.11.1998
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si