RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŠENTJUR


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Krajevne skupnosti Blagovna - dokument 12.09.1998
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovna cona Hotunje (EUP PO 19/1 in PO 19/2) - dokument 01.12.2022
 Odlok o spremembi meje območja naselij Repno in Goričica - dokument 02.07.2022
 Odlok o spremembi meje območja naselij Spodnje Slemene in Zgornje Slemene - dokument 02.07.2022
 Odlok o spremembi meje območja naselij Podvine in Planinska vas - dokument 02.07.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del naselja Hruševec – EUP ŠE190/1, ŠE190/2 in ŠE189 - dokument 23.04.2022
 Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2017 - dokument 09.06.2018
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP PL21/1, Planina pri Sevnici - dokument 09.06.2018
 Odlok o določitvi plovbnega režima na Slivniškem jezeru - dokument 22.03.2018
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju OPPN Pešnica 1 – za del EUP ŠE 37/1 - dokument 16.12.2017
1  2  ... 32  33 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si