RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŠENTRUPERT


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2018 - dokument 10.02.2018
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarsko javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Šentrupert - dokument 24.12.2016
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert (ŠEN-16 IG in VRH-01 IG) - dokument 04.05.2016
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za novo stanovanjsko sosesko (ŠEN-64 SS) - dokument 04.05.2016
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prestavitev regionalne ceste R1-215/1162 Trebnje–Mokronog (Obvoznica Mirna) v Občini Mirna in Občini Šentrupert - dokument 01.03.2016
 Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2015 - dokument 31.03.2015
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na delu Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK - dokument 11.10.2014
 Odlok o izvajanju javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Šentrupert - dokument 24.05.2014
 Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti v Občini Šentrupert - dokument 26.10.2013
 Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Šentrupert - dokument 23.07.2013
1  2  ... 13  14 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si