RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŠKOCJAN


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2023 - dokument 08.10.2022
 Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2024 - dokument 08.10.2022
 Odlok o porabi sredstev rezervnega sklada proračunske rezerve - dokument 08.10.2022
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. - dokument 20.10.2018
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Hrastulje II« - dokument 28.07.2018
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje starega jedra Škocjana - dokument 11.11.2017
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Škocjan - dokument 26.08.2017
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hrastulje II - dokument 15.10.2016
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Segonje« - dokument 23.12.2014
 Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2014 - dokument 23.09.2014
1  2  ... 20  21 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si