RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŠKOFLJICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtno podjetniška cona Škofljica« - dokument 25.06.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje storitve obvezne občinske gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti v Občini Škofljica - dokument 28.05.2022
 Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2017 - dokument 30.06.2018
 Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju kamnoloma Pleše - dokument 30.06.2018
 Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Gospodarska cona Reber - dokument 24.12.2016
 Odlok o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Škofljica - dokument 04.08.2015
 Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Škofljica - dokument 28.02.2015
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2014 - dokument 29.11.2014
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2014 - dokument 08.03.2014
 Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2012 - dokument 27.04.2013
1  2  ... 20  21 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si