RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠMARJE PRI JELŠAH


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla - dokument 25.06.2010
 Statut Krajevne skupnosti Šmarje pri Jelšah - dokument 19.12.1997
 Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2023 - dokument 19.11.2022
 Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2853 v naselju Babna Reka (parc. št. 944/1, 980/1 in 1212/1, k.o. 1224 Babna Reka) - dokument 16.04.2022
 Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2022 - dokument 31.12.2021
 Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 27.05.2017
 Odlok o spremembi meje območja naselja Grobelno – del v k.o. 1137 Grobelno in naselja Grobelno – del v k.o. 1205 Platinovec ter meje območja Občine Šentjur in Občine Šmarje pri Jelšah - dokument 27.05.2017
 Odlok o dodeljevanju vrtov v zakup v Občini Šmarje pri Jelšah - dokument 08.04.2017
 Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2017 - dokument 28.01.2017
 Odlok o spremembi območja naselja Pečica - dokument 16.12.2016
1  2  ... 44  45 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si