RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŠMARTNO PRI LITIJI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o spremembi meje občin Litija in Šmartno pri Litiji - dokument 19.05.2018
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36 - dokument 04.11.2017
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36 - dokument 28.10.2017
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja z oznako ŠM_25 - dokument 14.10.2017
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN za enoto urejanja ŠM_40 - dokument 26.09.2017
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OLN Šmartno jug-del - dokument 22.07.2017
 Odlok o spremembi meje območij naselij Dvor in Mala Kostrevnica - dokument 15.07.2017
 Odlok o spremembi meje območij naselij Cerovica in Liberga - dokument 27.05.2017
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2017 - dokument 25.03.2017
 Odlok o razglasitvi spomenika II. štajerskemu bataljonu v Tisju za kulturni spomenik lokalnega pomena - dokument 03.12.2016
1  2  ... 22  23 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si