RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŠOŠTANJ


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Krajevne skupnosti Šoštanj - dokument 30.03.1999
 Statut Občine Šoštanj - dokument 15.07.1995
 Statut Občine Šoštanj UPB-1 (Uradni list Občine Šoštanj)
 Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije - dokument 28.12.2019
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev skupnega pomena za hladilni stolp in dimnik bloka 6 TEŠ - dokument 05.07.2008
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za blok 6 TEŠ s spremljajočimi objekti - dokument 06.10.2007
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče - dokument 26.01.2002
 Sklep o določitvi števila članov sveta KS in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Šoštanj - dokument 29.09.1998
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj - dokument 24.04.2008
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Šoštanj - dokument 08.01.2008
1  2 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si