RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
ŠTORE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Štore - dokument 05.11.2022
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Štore - dokument 11.06.2022
 Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2022 - dokument 28.05.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Štore na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu - dokument 14.05.2022
 Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2023 - dokument 23.12.2021
 Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Svetina - dokument 16.06.2018
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2017 - dokument 27.03.2018
 Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2018 - dokument 12.12.2017
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2016 - dokument 11.04.2017
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2014 - dokument 11.04.2017
1  2  ... 17  18 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si