RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŠTORE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Štore - dokument 21.12.2012
 Odlok o prvem rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2023 - dokument 11.03.2023
 Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Štore - dokument 05.11.2022
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Štore - dokument 11.06.2022
 Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2022 - dokument 28.05.2022
 Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu na območju Občine Štore - dokument 23.05.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Štore na področju programa splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu - dokument 14.05.2022
 Obvezna razlaga prvega odstavka 3. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališčih - dokument 30.04.2022
 Obvezna razlaga prvega odstavka 2. točke 5. člena Odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lipa Štore - dokument 30.04.2022
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – KMETIJA KLINAR - dokument 12.03.2022
1  2  ... 32  33 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si