RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŽALEC


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut javnega zavoda Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec - dokument 28.08.2020
 Statut Občine Žalec - dokument 20.04.2013
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec - dokument 01.05.2024
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec - dokument 01.05.2024
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu, Spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem - dokument 11.01.2024
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN LO-4/4 - dokument 28.12.2023
 Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec - dokument 16.12.2023
 Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za jugozahodni del enote urejanja prostora PO-5 (vrtec Ponikva) – tehnični popravek - dokument 01.12.2023
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Zaloške Gorice ZŠ-1 - dokument 07.10.2023
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja zazidalnega načrta soseske Godomlja v Žalcu (Zahodni del območja A2) - dokument 27.04.2023
1  2  ... 124  125 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si