RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŽETALE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o ustanovitvi interesne zveze občin “Zveza Haloških občin” - dokument 21.09.2019
 Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2010 - dokument 06.03.2010
 Odlok o plakatiranju v Občini Žetale - dokument 24.10.2009
 Odlok o javnem redu v Občini Žetale - dokument 26.09.2009
 Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Žetale - dokument 24.05.2008
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2006 - dokument 21.12.2007
 Odlok o proračunu Občine Žetale za leto 2007 - dokument 07.04.2007
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2005 - dokument 09.09.2006
 Odlok o taksi za obremenjevanje okolja - dokument 09.09.2006
 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Žetale - dokument 14.04.2006
1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si