RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŽIRI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Pustotnik - dokument 05.05.2018
 Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2018 - dokument 03.03.2018
 Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Žiri - dokument 02.12.2017
 Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Žiri - dokument 02.12.2017
 Odlok Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje ZI 38 – Ob Jezernici - dokument 04.11.2017
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - dokument 09.09.2017
 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za fekalno kanalizacijo na območju ZI 11 Ob cesti v Osojnico - dokument 04.01.2017
 Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Cerkno, Idrija in Žiri - dokument 30.01.2016
 Odlok o določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žiri - dokument 25.04.2015
 Odlok o javni gasilski službi v Občini Žiri - dokument 07.01.2015
1  2  ... 13  14 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si