RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŽIROVNICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut združenja občin Slovenije - dokument 14.03.2000
 Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2023 - dokument 01.01.2023
 Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Žirovnica - dokument 14.07.2018
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Žirovnica – novi center – ŽI2 in merilih za odmero komunalnega prispevka - dokument 01.08.2015
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta SELO JUG (SE 3) - dokument 09.07.2013
 Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Žirovnica - dokument 12.01.2013
 Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Gorenjske regije - dokument 21.04.2012
 Odlok o območjih predkupne pravice v Občini Žirovnica - dokument 07.04.2012
 Odlok o območju turistične poti »Pot kulturne dediščine« - dokument 12.11.2011
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Žirovnica - dokument 12.07.2011
1  2  ... 18  19 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si