RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŽUŽEMBERK


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Žužemberk - dokument 22.12.2018
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rekreativno turistični park Žužemberk (severni del) - dokument 20.05.2023
 Odlok o režijskem obratu v Občini Žužemberk - dokument 15.12.2022
 Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2023 - dokument 22.10.2022
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žužemberk - dokument 22.10.2022
 Odlok o predkupni pravici Občine Žužemberk - dokument 16.07.2022
 Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žužemberk - dokument 11.06.2022
 Odlok o ukinitvi organa skupne občinske uprave »Organ skupne občinske uprave Suhe krajine« - dokument 07.05.2022
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žužemberk - dokument 26.03.2022
 Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Žužemberk - dokument 14.01.2022
1  2  ... 42  43 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si