RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
ŽUŽEMBERK


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2023 - dokument 22.10.2022
 Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022 - dokument 11.12.2021
 Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Žužemberk - dokument 24.07.2021
 Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2021 - dokument 19.12.2020
 Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk - dokument 19.12.2020
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Poslovna cona Klek« - dokument 21.10.2020
 Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju splošne ambulante v Zdravstveni postaji Žužemberk - dokument 21.03.2020
 Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2020 - dokument 16.03.2019
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. - dokument 20.10.2018
 Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2017 - dokument 23.06.2018
1  2  ... 21  22 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si