RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
APAČE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut občine Apače - dokument 02.03.2007
 Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. - dokument 17.12.2016
 Odlok o proračunu Občine Apače za leto 2011 19.03.2011
 Odlok o proračunu Občine Apače za leto 2012 19.03.2011
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Apače 09.10.2010
 Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Apače 02.07.2010
 Zaključni račun proračuna Občine Apače za leto 2009 16.06.2010
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko v Apačah 02.06.2010
 Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Črnci – Mahovci 16.04.2010
 Odlok o priznanjih Občine Apače 16.09.2009
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si