RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
APAČE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Apače - dokument 13.11.2021
 Odlok o porabi sredstev iz proračunske rezerve Občine Apače v letu 2023 - dokument 17.06.2023
 Odlok o proračunu Občine Apače za leto 2023 - dokument 09.03.2023
 Odlok o pokopališkem redu v Občini Apače - dokument 22.10.2022
 Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Apače - dokument 22.10.2022
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Apače - dokument 22.10.2022
 Odlok o ustanovitvi vaških odborov v Občini Apače - dokument 22.10.2022
 Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje OP 13 – območje za del TRC Konjišče - karavla - dokument 18.06.2022
 Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Apače - dokument 22.01.2022
 Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Apače - dokument 24.04.2021
1  2  ... 28  29 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si