RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
BELTINCI


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut združenja občin Slovenije - dokument 14.03.2000
 Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2019 - dokument 06.04.2019
 Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2020 - dokument 06.04.2019
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje »Kmečka ulica 2« v Beltincih - dokument 17.06.2017
 Odlok o pogojih, namenu in načinu porabe sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Beltinci - dokument 04.11.2015
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Občine Beltinci območje “Lipovci – vzhod” - dokument 20.02.2015
 Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod sistema B d.o.o. - dokument 07.11.2012
 Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov na območju Občine Beltinci - dokument 09.06.2012
 Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Beltinci - dokument 27.04.2012
 Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije - dokument 31.03.2012
1  2  ... 24  25 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si