RPLS
Register predpisov lokalnih skupnosti

 
 
BLOKE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut Občine Bloke - dokument 04.08.2007
 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Velike Bloke (OPPN GC Velike Bloke) 27.07.2012
 Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2012 - dokument 07.02.2012
 Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Bloke - dokument 06.08.2011
 Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2011 - dokument 05.03.2011
 Odlok o razveljavitvi nekaterih določb 5. in 7. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Cerknica - dokument 08.12.2010
 Odlok o plakatiranju v Občini Bloke - dokument 24.07.2010
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - dokument 10.07.2010
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2009 - dokument 23.04.2010
 Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« - dokument 30.01.2010
1  2  ... 17  18 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si