RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
BLOKE


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2012 - dokument 26.01.2012
 Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Bloke - dokument 06.08.2011
 Odlok o plakatiranju v Občini Bloke - dokument 24.07.2010
 Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo - dokument 10.07.2010
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2009 - dokument 23.04.2010
 Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega Širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Bloke - dokument 10.06.2009
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2008 - dokument 31.03.2009
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2007 - dokument 07.05.2008
 Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bloke - dokument 02.03.2008
 Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bloke za leto 2006 - dokument 16.02.2007
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si