RPLS-TEST
Register lokalnih skupnosti

 
 
BOROVNICA


ISKANJE:
Vrsta predpisa
(Za izbiro občine kliknite na njeno ime, za preklic pa "X" ob imenu občine.)

Naziv Velja od
 Statut združenja občin Slovenije - dokument 14.03.2000
 Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2023 - dokument 29.10.2022
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2022 - dokument 28.10.2022
 Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Borovnica - dokument 03.09.2022
 Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - dokument 06.11.2021
 Odlok o določanju cen gospodarskih javnih služb varstva okolja Občine Borovnica - dokument 13.02.2021
 Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2020 - dokument 24.04.2020
 Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Borovnica - dokument 28.12.2019
 Odlok o načinu in pogojih opravljanja 24-urne dežurne službe na področju pogrebne dejavnosti v Občini Borovnica - dokument 29.06.2019
 Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Borovnica - dokument 15.06.2019
1  2  ... 24  25 


Kontakt

Uradni list RS, d.o.o.

p.p. 379

1000 Ljubljana

www.uradni-list.si

Kontaktna oseba

Irena Lavrič

F: (01) 200 18 59

E-pošta: irena.lavric@uradni-list.si

Mirjam Muc

F: (01) 200 18 52

E-pošta: mirjam.muc@uradni-list.si